Visie en missie

Deron bv streeft ernaar om op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider te worden op het gebied van slaapsystemen, waarbij we voorbereid zijn op een vergrijzende markt.


Hoogst haalbare kwaliteit

Niets inspireert en motiveert ons meer dan te zorgen dat al onze dealers en hun klanten kunnen genieten van de hoogst haalbare kwaliteit op het gebied van zit- en slaapcomfort.

Bedrijfsvoering

Om aan bovenstaande invulling te kunnen geven, benadrukt de directie van Deron bv dat eisen ten aanzien van kwaliteit, zoals deze o.a. voortkomen uit de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 13485 en wet- en regelgeving, een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsvoering.

Milieunormeringen

Onze hoogwaardige matrassen worden geproduceerd volgens strenge Europese milieunormeringen. Door gebruik te maken van de laatste innovaties bij de ontwikkeling van onze schuimen, zijn we in staat minder grondstoffen te gebruiken. Dit heeft een positieve invloed op de uitstoot van CO2. Uiteraard zijn de matrassen FCKW- en hallogeenvrij.

Beleidsverklaring

Deron B.V. wil in Nederland op een maatschappelijk verantwoorde wijze marktleider worden op het gebied van slaapsystemen voorbereid op een vergrijzende markt.

Niets inspireert en motiveert ons meer dan te zorgen dat al onze klanten (en hun klanten) kunnen genieten van de hoogste kwaliteit op het gebied van slaapcomfort voor de ouder wordende medemens.

Om aan bovenstaande invulling te kunnen geven benadrukt de directie van
Deron B.V. dat eisen ten aanzien van kwaliteit, zoals deze o.a. voortkomen uit de kwaliteitsnormen NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 13485 en wet- en regelgeving, een vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsvoering.

Met behulp van kwaliteitszorg kan een constante kwaliteit worden gegarandeerd aan onze klanten. Tevens dient kwaliteitszorg ertoe om binnen ons bedrijf een goede blijvende afstemming van afspraken te realiseren. Hiernaast is het kwaliteitszorgsysteem gericht op continue verbetering van de kwaliteit van onze processen en onze producten.

De directie beschouwt het kwaliteitsbeleid als een essentieel onderdeel van het totale ondernemingsbeleid en draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de invoering, de beoordeling en de instandhouding van het kwaliteitszorgsysteem. Hierbij wordt de directie ondersteund door de kwaliteitscoördinator.

De directie verwacht van alle medewerkers een actieve medewerking bij de totstandkoming van een effectief kwaliteitsbeleid. Elke medewerker dient op zijn manier een bijdrage te leveren, zodat het kwaliteitsbeleid een vanzelfsprekendheid wordt binnen onze onderneming. De betrokkenheid van alle medewerkers bij de continue verbetering van kwaliteit en informatieveiligheid is dan ook van essentieel belang.

Heeft u vragen?
Wij zijn op werkdagen van 08:00 tot 17:00 bereikbaar op +31 (0)481 45 13 44.
U kunt ook gebruikmaken van het vragenformulier.