Deze website gebruikt cookies voor het goed functioneren van de website.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen Deron een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. 


Bedrijfsbeslissing

Elke bedrijfsbeslissing die wij maken kan van invloed zijn op onze medewerkers, onze klanten, omwonenden, leveranciers, maar ook op de maatschappij in algemene zin. Vandaar dat wij bij elke beslissing een afweging maken tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten die hierop van invloed zijn. 

Verduurzamen

Wij zijn bezig met het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten, en kijken ook naar nieuwe businessmodellen die gericht zijn op mens, maatschappij en milieu. Dit doen wij middels de 3P’s: Profit, het economisch aspect; Planet, het ecologisch aspect; en People, het sociaal aspect.

Heeft u vragen?
Wij zijn op werkdagen van 08:00 tot 17:00 bereikbaar op +31 (0)481 45 13 44.
U kunt ook gebruikmaken van het vragenformulier.